100% juridische zekerheid

In de pers zijn veel berichten verschenen over kandidaat-kopers die moeilijkheden ondervinden bij de aankoop van onroerend goed in Apulië, met name in verband met de naleving van de stedenbouwkundige voorschriften en de schuldenvrije toestand van het pand.
De rol van de notaris is inderdaad anders dan wij in onze streken gewoon zijn. Bovendien bestaat er in Italië geen bijzondere accreditatie voor vastgoedmakelaars en bieden zij geen garanties voor de consument.

Met Trulli Invest kunt u rekenen op 100% juridische zekerheid.

Bovendien zijn onze advocaten en notarissen al jarenlang vertrouwd met hun specifieke markten en zijn het algemeen erkende professionals.

  • Al onze eigendommen worden zorgvuldig door hen gecontroleerd. Als aanvulling op deze wettelijke garanties, kunnen we stellen dat wij in onze hoedanigheid van leider op de Nederlands markt over een unieke ervaring beschikken, en dat onze tevreden klanten getuigen zijn van de bijzondere nauwgezetheid van ons begeleidingsproces.
  • Na de ondertekening van het koopcontract tussen beide partijen, helpt tmfb u bij het verkrijgen van een fiscaal nummer (identificatienummer voor buitenlanders). Dit fiscaal identificatienummer is vereist voor elke transactie in ITALIË.
  • We openen een bankrekening voor de overschrijving van het geld voor de betaling van het pand en voor de automatische incasso van rekeningen met betrekking tot het huis.
  • Om u het leven gemakkelijker te maken, kunt u door middel van een notariële akte een wettelijke volmacht geven aan onze advocaat. Deze volmacht zal hem in staat stellen de juridische punten van de hele transactie te controleren, na te gaan of er geen lasten of schulden op de eigendom rusten, en u te vertegenwoordigen voor de notaris die belast is met de overdracht van de eigendomsbewijzen en de registratie ervan in de officiële registers. Dankzij deze volmacht kan de advocaat ook het koopproces in uw naam voeren, zonder dat u bij elke formaliteit fysiek aanwezig hoeft te zijn.
  • Na ondertekening zal de advocaat de eigendom inschrijven in het kadaster en de akte registreren. U ontvangt dan uw eigendomsbewijs.
  • Na de aankoop van het pand kunnen wij zorgen voor de nodige permanente opdrachten (woningverzekering, water-en elektriciteitsrekeningen, gemeenschapskosten) en u voorzien van fiscale vertegenwoordiging (betaling van de onroerende voorheffing).

Neem contact met ons op!

ONS TEAM ZAL ZO SPOEDIG MOGELIJK CONTACT MET U OPNEMEN !

    Vergelijken

    VOER UW TREFWOORD IN