Fiscaliteit

Vastgoed in Apulië, een voordelige investering.

Ontdek de belastingvoordelen voor vastgoed in deze mooie en volop groeiende regio

Lagere onroerende voorheffing

Elk jaar moet u als eigenaar van onroerend goed een belasting betalen op basis van de waarde, de ligging en de prijs van de grond van uw eigendom. In Italië is dit de belasting op onroerend goed. De kosten ervan bedragen ongeveer 1% van de kadastrale waarde van het onroerend goed. Deze waarde wordt om de 8 jaar geherwaardeerd.

Het toepasselijke tarief en de herziening van de kadastrale waarde zijn specifiek voor elke regio. Deze belasting wordt geïnd door de Agencia del Entrata, een intergemeentelijk orgaan dat voor dit doel is opgericht.

Voorbeeld : een kost van 150 euro per jaar voor een eigendom van 100.000 euro

Huurbelasting

Als uw woning wordt verhuurd, is de maatstaf van heffing gelijk aan het bruto-inkomen. Het belastingtarief is 24%.

Indien uw eigendom niet wordt verhuurd, maar bijvoorbeeld alleen voor persoonlijke doeleinden wordt gebruikt, is inkomstenbelasting verschuldigd tegen 24% van een fictief huurinkomen dat wordt geschat op 2% van de kadastrale waarde. Als deze laatste sinds 1994 is herzien, bedraagt het percentage 1,1%.

Voorbeeld : € 150 per jaar voor een eigendom van 100.000 euro

Successierechten

Zoals in alle landen zijn deze rechten in Italië vrij ingewikkeld en worden ze altijd geval per geval behandeld.

Het is echter zo dat het opstellen van een testament deel uitmaakt van onze diensten, wat de procedures voor erfenissen en schenkingen zal vergemakkelijken en u gemoedsrust en zekerheid zal geven.

Aangifte van mijn tweede verblijfplaats

U bent verplicht uw buitenlandse verblijfplaats aan te geven op uw Belgische belastingaangifte.

Krachtens verdragen ter voorkoming van dubbele belasting worden inkomsten belast in het land waar het onroerend goed is gelegen. België moet dus de inkomsten uit dit onroerend goed vrijstellen.

Mijn auto inschrijven in Italië

Er is geen belasting op de inverkeerstelling in Italië.

Als u uw auto wil laten inschrijven, moet u dat doen bij de gemeente van uw woonplaats.

Voor alle in Italië ingeschreven auto’s moet een wegenbelasting worden betaald. Deze belasting wordt jaarlijks betaald, meestal in het gemeentehuis, en de prijs hangt af van het merk en de grootte van uw voertuig; voor een gemiddelde auto betaalt u ongeveer 85 euro per jaar.

Vergelijken

VOER UW TREFWOORD IN