Wettelijke vermeldingen

Deze website wordt u aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, clausules en waarschuwingen in dit document. Door de website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u de wettelijke vermeldingen zonder voorbehoud.

Algemeen

Deze website is ontwikkeld door Trulli Invest, hierna te noemen “Trulli Invest”, namens het agentschap “Trulli Invest”, hierna te noemen “de eigenaar”, die verantwoordelijk is voor het beheer en de organisatie van de site. De site is een informatiegids voor de diensten van de eigenaar. De informatie op deze site is van algemene aard. Ze zijn niet gericht op specifieke of persoonlijke situaties. Er moet worden benadrukt dat de informatie en wetgevingsdocumenten die op of via de site beschikbaar zijn, niet kunnen worden beschouwd als een authentieke reproductie van de wetsteksten.

Trulli Invest
Boulevard Sainctelette 39
7000 Mons
België
+32 490 27 08 41

Via Taranto 72
74015 Martina Franca TA
Italië

Gebruik van de site

De eigenaar streeft ernaar dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, exhaustief en up-to-date is. Ondanks deze inspanningen kunnen er fouten voorkomen in de verstrekte informatie. Als de op of via de site gepubliceerde informatie onjuistheden bevat of als bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar is, zal de eigenaar alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Als u fouten opmerkt in de informatie op de site, neem dan contact op met de eigenaar via de contactpagina van deze site.

Veranderingen

De eigenaar behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, de documenten op zijn site of de beschrijvingen in deze documenten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Koppelingen naar andere websites

Koppelingen naar andere websites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u deze site. De eigenaar heeft al deze externe sites gecontroleerd, maar heeft er geen zeggenschap over. Om deze reden wijst de eigenaar alle verantwoordelijkheid af
met betrekking tot deze sites of de informatie, software of andere producten en documenten die erop te vinden zijn, of met betrekking tot de gevolgen van het gebruik ervan. Als u besluit externe sites te bezoeken die aan deze site zijn gekoppeld, doet u dit op eigen risico.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met (het gebruik van) de Website is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alleen de rechtbanken in het gerechtelijk arrondissement van de eigenaar zijn bevoegd om dergelijke geschillen te beslechten. Het gebruik van deze website is niet toegestaan in landen die niet alle onderhavige bepalingen toepassen, met inbegrip van deze paragraaf.

Vrijstellingsclausule

Neem geen belangrijke beslissingen op basis van de informatie op deze website! Raadpleeg iemand met de professionele competentie om je specifiek advies te geven dat is afgestemd op jouw situatie. In geen geval zal de eigenaar of Trulli Invest aansprakelijk zijn, hetzij in een contractuele handeling of onrechtmatige daad, voor enige directe, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, verlies van besparingen of zakelijke kansen, verlies van gegevens, industriële schade, inactiviteit of personeelskosten). Elk gebruik van deze website is daarom volledig op eigen risico van de gebruiker. Sommige landen of rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toe, waardoor deze beperking mogelijk niet op u van toepassing is.

Opmerkingen

Als u opmerkingen of vragen hebt over ons gegevensbeschermingsbeleid, neem dan contact met ons op via de contactpagina van deze site. Als u deze website of een deel ervan niet kunt goedkeuren, is uw enige verhaalsmogelijkheid deze website niet langer te gebruiken.

Privacybeleid

Persoonlijke gegevens

“De eigenaar” zal waarschijnlijk bepaalde persoonlijke informatie over u verzamelen.

Deze persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de huidige wetgeving. In het bijzonder: de informatie die wordt verzameld door de gegevensbeheerder, in het bijzonder de achternamen, voornamen, adressen, telefoonnummers, e-mails en website-URL’s die u aan ons doorgeeft, kan worden gecodeerd in geautomatiseerde gegevensbestanden. Deze gegevens kunnen door de eigenaar worden gebruikt en verwerkt voor het beheer van de relaties met zijn internetgebruikers en contactpersonen en om de regelmatigheid van de activiteiten te controleren.
verschillende vormen van participatie in het bedrijf van de eigenaar en de strijd tegen mogelijke misbruiken en onregelmatigheden.
Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor marketing, public relations en wervingsdoeleinden in verband met de activiteiten van de eigenaar door de eigenaar en zijn partners, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. Personen hebben het recht om hun persoonsgegevens gratis in te zien en gratis te laten corrigeren als deze onjuist, onvolledig of irrelevant blijken te zijn. Personen die van dit recht gebruik willen maken, kunnen dit doen door een brief te sturen naar de eigenaar (wiens contactgegevens op de Contactpagina staan), vergezeld van een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag en een kopie van een identiteitsbewijs. Iedereen die dat wil, kan ook meer informatie krijgen over de wetgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens.

Gebruik van informatie

We gebruiken nominatieve informatie alleen voor :

  • ons vermogen verbeteren om u van dienst te zijn wanneer u informatie aanvraagt of een verzoek indient;
  • contact met u opnemen als u dat vraagt;
  • om onze producten en diensten op de markt te brengen.
  • een bestelling verwerken als online bestellingen beschikbaar zijn ;

Als u ons informatie over uw creditcard verstrekt, gebruiken we deze informatie om betaling voor uw bestellingen te verkrijgen. Wanneer u producten van ons koopt op deze website, worden uw creditcardgegevens beschermd door de coderingstechnologieën van gespecialiseerde bedrijven waarmee we onder contract werken.

Cookies

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen wanneer u die website bezoekt. De cookie bevat een unieke code waarmee uw browser kan worden herkend tijdens uw bezoek aan de website (“sessiecookie”) of bij toekomstige herhaalde bezoeken (“permanente cookie”).

Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst; hij heeft geen toegang tot andere informatie op je computer of mobiele apparaat. Cookies worden op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen in de map van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke gecodeerde code.

Cookies maken het voor bezoekers over het algemeen gemakkelijker en sneller om met de website te communiceren. Ze helpen bezoekers ook om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud van een website of de website zelf gebruiksvriendelijker te maken.
advertenties op deze site relevanter te maken voor de bezoeker en de website af te stemmen op de persoonlijke smaak en behoeften van de bezoeker.

Gebruik van cookies

We gebruiken verschillende soorten cookies:

1/ Essentiële koekjes

Deze cookies zijn nodig om u in staat te stellen onze websites te bezoeken en bepaalde delen ervan te gebruiken. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld navigeren tussen de verschillende secties van de websites, formulieren invullen, bestellingen plaatsen en de inhoud van uw winkelmandje bijwerken (als de webshop toegankelijk is). Ook wanneer u toegang wilt tot uw persoonlijke account, zijn cookies essentieel om uw identiteit veilig te verifiëren voordat u toegang krijgt tot uw persoonlijke informatie. Als u deze cookies weigert, is het mogelijk dat sommige delen van de website niet of niet naar behoren functioneren.

2/ Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die ontworpen zijn om de werking van onze websites te vergemakkelijken, om het gebruik ervan aangenamer te maken voor de bezoeker en om je een meer gepersonaliseerde surfervaring te geven. Voorbeelden hiervan zijn cookies die uw taalkeuze of klantsegment onthouden, of cookies die onthouden of u al bent uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête, zodat u niet bij elk bezoek dezelfde enquête krijgt aangeboden.

3/ Prestatiecookies

We gebruiken prestatiecookies om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze websites gebruiken, met als doel de inhoud te verbeteren, ze beter af te stemmen op de wensen van bezoekers en ze gebruiksvriendelijker te maken. We gebruiken bijvoorbeeld een cookie om het aantal unieke bezoekers te tellen en een andere om de populariteit van onze pagina’s te analyseren.

Beheer van cookies

In uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren en u kunt alle cookies die al op uw computer of mobiele terminal zijn geïnstalleerd op elk gewenst moment verwijderen.

Vergelijken

VOER UW TREFWOORD IN